Jump to content
PompaTeam.pl - Twoje Sprawdzone Źródło Informacji
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In

Sign InSign Up
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
czareczek

PompaRiddle [2_1]

Recommended Posts

Mamy 4 niewiadome liczby. Wiemy jednak, że sumowanie trzech liczb z tych czterech daje następujące wyniki:
Bez pierwszej liczby – suma wynosi 102
Bez drugiej liczby – suma wynosi 95
Bez trzeciej liczby – suma wynosi 79
Bez czwartej liczby – suma wynosi 72

Potrafisz podać jakie to cztery liczby są naszymi niewiadomymi?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

b+c+d=102

a+c+d=95

a+b+d=79

a+b+c=72

3a+3b+3c+3d=102+95+79+72=348/:3

a+b+c+d=116

a=116-102=14

b=116-95=21

c=116-79=37

d=116-72=44

  • Like 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this