Jump to content
PompaTeam.pl - Twoje Sprawdzone Źródło Informacji
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In

Sign InSign Up
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
[[Template core/front/profile/profileHeader is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Community Reputation

3 Neutralny

About Kenzo

  • Rank
    Silver II

Recent Profile Visitors

1,061 profile views
  1. Ja je widzę wyraźnie , nie wiem czemu ?
  2. Tło-Deseń TutorialPoziom trudności: Łatwy Zaczynamy 1. Tworzymy nową warstwę o dowolnych wymiarach (w moim przypadku 640x480px) i wypełniamy ją wybranym przez nas kolorem (ja użyłem #048d7d). 2. Tworzymy nową warstwę tekstową. Wybieramy jakąś ładną pochyloną czcionkę o kolorze #ffffff oraz odpowiadającym nam rozmiarze i wstawiamy dowolną literkę (ja użyłem czcionki Vivaldi Italic Condensed o rozmiarze 30px, ponieważ uważam, że będzie się ona prezentować najlepiej). 3. Duplikujemy warstwę tekstową. Odbijamy ją używając Odbicia [Shift+f], i ustawiamy tak aby obie literki się stykały i były równo ustawione. Następnie łączymy obie warstwy. 4. Duplikujemy powstałą warstwę i odbijamy ją tym razem pionowo. Ponownie ustawiamy obie warstwy tak aby się stykały. Łączymy powstałe warstwy 5. Zaznaczamy powstałą warstwę i ustawiamy: kanał alfa na zaznaczenie.Kopiujemy zaznaczenie [Ctrl+c] . Wyłączamy widoczność tej warstwy . 6.Tworzymy nową warstwę, nazwijmy ją mozaika. Wybieramy deseń ze schowka. 7. Wypełniamy warstwę mozaika stworzonym deseniem. 8. Tworzymy nową warstwę. Nazwijmy ją black. Wypełniamy ją od dołu gradientem o podanych ustawieniach. Powinniśmy uzyskać taki efekt: 9. Tworzymy nową warstwę. Nazwijmy ją white. Wypełniamy ją od góry gradientem o podanych ustawieniach. Tryb warstwy ustawiamy na pokrywanie. Obraz powinien wyglądać tak: 10. Przesuwamy warstwę mozaika na samą górę i zmieniamy jej tryb na pokrywanie. Koniec Nie jestem Autorem Tego Poradnika .
  3. Poradnik Stworzony przez : Gimpuj 1. Tworzymy Nowy obraz o dowolnych wymiarach np. 300 × 120 px. tło np. takie >>> 61ec88 . 2. Za pomocą narzędzia Tekst [A], w oknie Opcje narzędzia ustawiamy — czcionke (Ariel Heave), rozmiar(42 px), kolor (czarny) i justowanie. 3. Z zakładki Warstwy wybieramy >>>> Przezroczystość >>>> Kanał alfa na zaznaczenie. 4. Wybieramy narzędzie Gradient, przeciągnij przez cały napis. 5. Zaznaczenie >>>> nic, zmiana aktywnej warstwy na Tło. 6. Można również zamiast narzędzia Gradient (punkt >> 4) wybrać Klonowanie i z okna Opcje narzędzia oznacz i wybierz Deseń. 7. Pomaluj napis >>> Pamiętaj, pracujesz na warstwie napis. 8. Koniec. Poradnik nie był mojego Autorstwa
  4. Posiadam Masz Przeglądarkę Opera ?