Jump to content
PompaTeam.pl - Twoje Sprawdzone Źródło Informacji
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In

Sign InSign Up
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/24/2020 in all areas

  1. 1 point
    Smak piwa najlepiej chronią butelki z brązowego szkła, gorzej sprawdzają się zielone, najgorzej - przezroczyste. To dlatego, że światło niebieskie (zatrzymywane najlepiej przez brązowe szkło) ma większą energię od zielonego czy czerwonego i doprowadza do rozkładu cząsteczek pochodzących od chmielu decydujących o smaku piwa.
  2. 0 points
    Nazwa "Koktajl Mołotowa" została wymyślona i spopularyzowana w Finlandii. Fińscy żołnierze wykorzystywali tę broń w walce z Sowietami podczas zimowej.