Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/23/2019 in all areas

  1. 2 points
    Zaangażowanie innych w rozruszanie tej karuzeli, a nie jak do tej pory co jakiś czas ta sama osoba doda post czy pojawi się nowe podanie na admina. Ludzie! kreatywności! Można tu pisać prawie o wszystkim o czym się chce
  2. 1 point
    Aktywność użytkowników ,lecz wiem że na to już nie bardzo można coś poradzić.

Kontakt


TS3: pompateamspeak.pl
Email: [email protected]

Zaprzyjaźnione serwisy: