Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/23/2019 in all areas

  1. 1 point
    Od dłuższego czasu z powtórkami po zabójstwie jest pewien problem. Najczęściej po naciśnięciu klawisza odpowiedzialnego za wyświetlenie powtórki, jest ona cała czarna - nie spełnia więc to swojej funkcji bo tak czy siak nie można sprawdzić w jaki sposób zginęliśmy.

Kontakt


TS3: pompateamspeak.pl
Email: [email protected]

Zaprzyjaźnione serwisy: